Friday, February 04, 2011

Teknologi Pengeluaran Tumbuhan Ubatan Bahagian 10. Pembajaan


Bagi memastikan kualiti bahan mentah (kandungan bioaktif) adalah sama dengan persekitaran yang sebenar, beberapa konsep mesra alam (bio dinamik) atau perladangan organik perlu dipraktikkan. Ini termasuklah penggunaan baja yang betul serta amalan pengurusan serangga perosak dan penyakit yang bersesuaian. Di dalam perladangan organik, hanya baja organik seperti baja kompos, najis binatang atau bahan yang berasaskan organik sahaja yang digunakan.
Sumber : http://medplants-malaysia.blogspot.com/2009/07/tumbuhan-ubatan-popular-malaysia.html

No comments: