Friday, July 24, 2009

Manual Teknologi Penanaman Hempedu Bumi

SINOPSIS

Industri tanaman ubatan adalah industri yang amat berpotensi di negara ini memandangkan perkembangannya amat pesat sekali sejak akhir-akhir ini.  Sejajar dengan itu,  mberi tumpuan khusus terhadap penyelidikan dan pembangunan tanaman ini sejak beberapa tahun lalu.  Teknologi pengeluaran ini amat penting bagi memastikan negara tidak banyak bergantung pada bahan import dalam pengeluaran produk farmaseutikal yang dihasilkan oleh kilang tempatan.  Teknologi yang dihasilkan juga dapat memastikan bahan mentah yang dihasilkan dapat memenuhi piawai kualiti bahan mentah yang ditetapkan oleh pengilang tempatan.
Manual ini merupakan pengumpulan maklumat hasil kajian yang telah dijalankan.   Maklumat dalam manual ini meliputi semua aspek pengeluaran iaitu daripada penyediaan kawasan tanaman, pengeluaran anak benih, pengurusan tanaman di ladang dan juga beberapa aspek pengendalian lepas tuai.  Anggaran kos pengeluaran juga dipaparkan bagi membantu pengusaha menjalankan kajian kebolehlaksanaan untuk pengeluaran tanaman ini secara komersial.
Oleh itu manual ini boleh dijadikan panduan dan bimbingan kepada  pengusaha-pengusaha  yang ingin mengusahakan tanaman  hempedu bumi sama ada secara kecil-kecilan ataupun secara komersial.

No comments: